Een onafhankelijk bestuurder van vennootschappen en verenigingen heeft als taak samen met zijn collega-bestuurders:

  • Het sturen van een organisatie
  • Controle en supervisie
  • Normen en waarde van de organisatie vastleggen
  • Verantwoordelijkheid dragen voor beslissingen

Met dank aan emeritus professor Herman Daems om de rol van de (onafhankelijke) bestuurder te verduidelijken in zijn publicatie “Geheimen van de bestuurskamer”.

Meer online binnenkort