De gezondheidszorg zoals we die vandaag kennen, komt meer en meer onder druk te staan. Nieuw wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologiën staan aan de oorsprong van nieuwe behandelingen en nieuwe disciplines en specialisaties. Deze steeds sneller evoluerende kennis op vlak van medische wetenschappen zet het gezondheidssysteem in vele landen ter wereld onder druk. Deze druk vertaalt zich werldwijd in een zoektocht naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en een lagere kostprijs.

De gezondheidszorg zoals we die vandaag kennen, komt meer en meer onder druk te staan. Nieuw wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologieën staan aan de oorsprong van nieuwe behandelingen en nieuwe disciplines en specialisaties. Deze steeds sneller evoluerende kennis op vlak van medische wetenschappen en biotechnologie zet het gezondheidssysteem in vele landen ter wereld onder druk. Deze druk vertaalt zich wereldwijd in een zoektocht naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en een lagere kostprijs.

Deze globale zoektocht kunnen we niet bereiken door incrementele aanpassingen van onze huidig sociaal model. Hiervoor dienen een aantal elementen gewijzigd te worden. Een vergoeding per prestatie heeft jarenlang gewerkt als remuneratiemodel voor artsen omdat het in essentie een heel redelijk model is: mensen worden enkel betaald voor de prestaties dei geleverd worden. Over de jaren heen heeft dit model een pervers neveneffect veroorzaakt: overconsumptie van bepaalde medische diensten. Een nieuw model dringt zich op.

Naast onderzoek naar nieuwe medische en biotechnologische ontwikkelingen, heeft de gezondheidszorg, ook behoeft aan onderzoek naar de economische kant van de gezondheidszorg. Dit is het onderzoeksdomein waar Coverton zich op toelegt: de kruising tussen operational excellence en health economics.   

In deze context breken er in België uitdagende tijden aan. Er is een wettelijk kader voor ziekenhuisnetwerken. Maar hoe de effectieve invulling van deze ziekenhuisnetwerken zal evolueren en of ziekenhuisnetwerken een oplossing bieden op de actuele vraag naar meer kwaliteit aan een lagere prijs is nog koffie dik kijken.