Om tot het beroep van wegvervoerder van personen voor rekening van derden toegang te hebben dient de kandidaat-vervoerder aan 4 wezenlijke voorwaarden te voldoen:

 • een daadwerkelijke vestiging in België hebben;
 • voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid
 • voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid
 • voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht

Voor heel wat kleinere vervoersbedrijven is vooral de voorwaarde inzake vakbekwaamheid een struikelblok. De wetgever heeft hiervoor een oplossing voorzien. Deze vakbekwaamheid kan “ingehuurd” worden bij derden door een lastgevingsovereenkomst af te sluiten en over te maken aan de FOD Mobiliteit.

De vervoersmanager voert daadwerkelijk en op permanente wijze de volgende zaken uit:

 • het beheer van het voertuigonderhoud;
 • de controle van de vervoersovereenkomsten en – documenten;
 • de basisboekhouding;
 • de toewijzing van de ladingen en diensten aan de bestuurders en de voertuigen;
 • de controle van de veiligheidsprocedures.

De vervoersmanager is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de regelgeving betreffende:

 • de rij – en rusttijden van de bestuurders, de arbeidstijd en de installatie en het gebruik van de controleapparatuur
 • de vakbekwaamheid, opleiding en nascholing van de bestuurders
 • de technische staat van de voertuigen en de technische keuring van de voertuigen
 • de toegang tot het beroep en tot de markt van het reizigersvervoer over de weg
 • de installatie en het gebruik van snelheidsbegrenzers
 • het rijbewijs

Een voorbeeld van een lastgevingsovereenkomst vindt u hier.

Indien u hulp nodig heeft met een van bovenstaande zaken, kunnen wij u helpen. Aarzel niet om ons te contacteren.