Uw onderneming vervoert gevaarlijke goederen over de weg of u geeft een andere firma hier de opdracht voor. Dan is de kans groot dat u een ADR veiligheidsadviseur nodig heeft. Ook als u met dit vervoer samenhangende goederen verpakt, belaadt, vult of lost, heeft u waarschijnlijk een ADR veiligheidsadviseur nodig. Coverton kan u hierbij helpen.

Wanneer is geen veiligheidsadviseur vereist:

 • Vervoer onder een vrijstelling zoals voorzien in het ADR 1.1.3 en ADR 3.4
 • Het lossen van gevaarlijke goederen op de eindbestemming
 • Vervoer van diagnostische monster UN 3373, die verpakt zijn volgens verpakkingsinstructie P650 van ADR 4.1.4.1
 • Binnenlands vervoer, of met dit vervoer samenhangende activiteiten van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per jaar, indien enkel gevaarlijke goederen behandeld worden die ingedeeld zijn bij de classificatiecodes A, O of F van klasse 2, of verpakkingsgroep II of III van de klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9.
 • Vervoer uitgevoerd met vervoermiddelen die eigendom zijn van of onder verantwoording vallen van de strijdkrachten

In alle andere gevallen van vervoer van gevaarlijke goederen heeft u een ADR veiligheidsadviseur nodig.

Belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur: (ADR 1.8.3.3 en KB 22/08/06)

 • De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats de taak om, binnen de grenzen van de betrokken activiteit van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen er voor te zorgen dat deze activiteiten met in achtname van de van toepassing zijnde regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kan plaatsvinden.
 • Zijn taken zijn in het bijzonder: ◦
  • nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen nageleefd worden
  • de onderneming van advies dienen bij de aanverwante werkzaamheden
  • opstellen van een jaarverslag voor de onderneming en in voorkomend geval voor de plaatselijke overheid over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen

Bedrijven zijn NIET verplicht om een eigen adviseur in vaste dienst te hebben. Deze kan ook extern worden ingehuurd.

Wat kunnen we allemaal voor u doen:

 • Helpen bij de implementatie van de nodige veiligheidsprocedures
 • Advies bij het opmaken van vervoersdocumenten
 • Advies bij het gebruik van labels en markeringen op uw voortuigen.
 • Helpen bij het opmaken van uw jaarlijks verslag
 • Helpen bij uw vragen in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Sinds 1 januari 2020 is Coverton gestopt met het aanbieden van deze diensten.