In het laatste decennium zijn er veel business modellen veranderd. Bij voorbeeld, iemand die voorspelde dat on-demand video’s populairder zouden worden dan gewoon TV kijken, werd niet erg serieus genomen voor de doorbraak van Netflix. Nooit hebben ondernemers meer nieuwe business modellen ontwikkeld dan in de laatste tien jaar. En toch, wanneer we kijken naar de gezondheidszorg, zien we dat de zorgmodellen nauwelijks veranderd zijn. Nieuwe business modellen zijn belangrijke elementen om de gezondheidszorg duurzamer te maken.

Traditonele zorg

De gezondheidszorg is altijd aanbod gedreven geweest. We gebruiken de beschikbare zorgfaciliteiten en organiseren onze zorg op basis van de beschikbaarheid van medisch personeel. Dit is het resultaat van een samenloop van omstandigheden. Historisch gezien had een dorp vaak maar een dokter. Het monopoly van de arts creëerde een afhankelijkheid van het volk ten opzichte van de arts. Het feit dat de arts een boven gemiddeld opleidingsniveau heeft, is een tweede element dat de machtspositie van de arts versterkt. Met de opkomst van ziekenhuizen, hebben we een gelijkaardige evolutie gezien voor artsen-specialisten.

De assumpties van schaarste en kennis zijn de oorzaken van de huidige situatie en de machtspositie van artsen. Natuurlijk zullen dokters ook in de toekomst meer kennis hebben van geneeskunde dan patiënten maar de historische machtsverhouding zal verdwijnen. Patiënten worden meer en meer ook bewuste consumenten. Deze consumenten hebben het steeds moeilijker met bij voorbeeld artsen die zich niet aan hun consultatieplanning houden. Dit voorbeeld, samen met andere frustraties van patiënten, leidt tot een transformatie van de manier waarop gezondheidszorg uitgevoerd wordt.

Nieuwe zorg business modellen

Nieuwe zorg business modellen worden ontwikkeld voor veel verschillende redenen. In sommige gevallen zijn patiënten op zoek naar andere diensten dan wat er wordt aangeboden. In andere gevallen vinden organisaties manieren om meer waarde te creëren. Soms matcht het business model niet meer met de strategie van de organisatie. Een actueel voorbeeld is wanneer je geen nieuwe medewerkers meer vindt om de groei te ondersteunen, dan kan een nieuw business model waarbij je minder eigen medewerkers nodig hebt een oplossing zijn.

Zoals je gemerkt hebt, is iedere situatie anders. Daarom ontwikkelen we een aangepast business model voor iedere organisatie op basis van hun specifieke noden. We starten met zoeken naar gelijkaardige organisaties in de wereld en onderzoeken hoe deze organisaties de situatie aanpakken. Dan, op basis van deze gelijkaardige organisaties, maken we een vergelijking tussen deze organisaties waarbij we onder meer de marktwerking, het wettelijk kader en financieringsmodellen met elkaar vergelijken. Deze vergelijking vormt het startpunt voor met maken van een nieuw zorg business model. Vervolgens presenteren we dit model aan de organisatie samen met een transformatie traject van het huidige business model naar het nieuwe business model. Tenslotte, kan na de goedkeuring van alle relevante stakeholders de implementatie starten.

Hulp bij veranderingen

De gezondheidszorg zal veranderen. Dit is zeker. Maar een organisatie van binnenuit veranderen, is moeilijker dan het lijkt. Dit heeft niets te maken met de medewerkers in de organisatie. De bereidheid om te veranderen is zeker aanwezig. Het heeft alles te maken met blinde vlekken en onbewuste vooroordelen. Wanneer je dagelijks in een bepaalde omgeving werkt, word je jezelf minder bewust van bepaalde aspecten van je werk. Daarom is het makkelijker om met hulp van buiten uit de verandering te implementeren.

Coverton heeft expertise ontwikkeld in het aligneren van zorgverleners met nieuwe manieren van gezondheidszorgverlening. Laat ons u helpen om relevant te blijven in de gezondheidszorg. Contacteer ons om uw organisatie te transformeren in een nieuw zorg business model.

Andere onderwerpen

Misschien ben je geïnteresseerd in healthcare innovation, healthcare strategy of value-based healthcare.