Bestuurlijke uitdagingen zijn meer dan ooit aanwezig. Het moment dat aandeelhouderswaarde de enige drijvende kracht van een organisatie was, is verleden tijd. De waarde van stakeholders heeft de afgelopen tien jaar aan invloed gewonnen. Maar we zijn er nog niet. Zowel in corporate als non-corporate organisaties zetten raden van bestuur en toezicht in op duurzaam leiderschap. Maar sommige onderwerpen blijven uitdagend. Hebben we totale transparantie nodig of niet? Hoe verhouden niet-financiële criteria zich tot financiële criteria? In bedrijfsomgevingen houden raden van bestuur en raden van toezicht en hun adviseurs zich al twee tot drie decennia bezig met deze onderwerpen. En steeds meer praktijken van goed bestuur worden standaard.

Governance in de zorg

In niet-corporate omgevingen is governance nog relatief nieuw. In de gezondheidszorg was transparantie in het beheer van zorgorganisaties tot tien jaar geleden bijna onbestaande. Veel bestuursleden van zorgaanbieders werden benoemd zonder de juiste kennis van financiën of de vereiste ervaring. De huidige trend is dat het zijn van een bestuurslid van een zorgaanbieder verplichtingen met zich meebrengt. Het wordt steeds meer gezien als een beroep. Zorgverleners hebben net zo hard behoefte aan competente en gekwalificeerde bestuursleden als elke andere bedrijfsorganisatie.

In vergelijking met corporate organisaties lopen zorgorganisaties achter op het gebied van governance, maar maak je geen zorgen. Ze zijn bezig met een snelle inhaalslag.

Hoe wij u kunnen helpen

Coverton helpt zorgverleners met training en advies over bestuurlijke uitdagingen. We hebben verschillende masterclasses ontwikkeld over governance-onderwerpen zoals samenwerking met andere organisaties, werken met commissies, verschillen in governance tussen België en Nederland, enz. We breiden ons aanbod van masterclasses continu uit. Als u geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp, laten we dan contact met u opnemen, dan laten we u weten hoe we u kunnen helpen.

Naast masterclasses geeft Coverton ook advies over bestuurlijke uitdagingen. Deze uitdagingen omvatten onder meer advies over organisatiestructuren, economische haalbaarheid van bestaande of nieuwe diensten, evaluatie van de huidige interne regels en procedures, aanbevelingen voor het management en toezicht op de toezichthouder. Wij adviseren organisaties over urgente of delicate zaken die raden van commissarissen en raden van bestuur raken.

Daarnaast doen we onderzoek op het gebied van governance in de zorg. Het academische veld van governance richt zich vaak op bedrijfsomgevingen. Governance in de zorg is nog een vrij nieuwe discipline. Wij geloven dat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn door meer inzichten te verkrijgen uit onderzoek.

Andere onderwerpen

Misschien wil je meer weten over turnaround management, value-based healthcare, nieuwe businessmodellen of samenwerking in de zorg.