Samenwerking in de zorg is wereldwijd een hot topic. En veel mensen geloven dat meer samenwerking zal leiden tot betere gezondheidszorg. Wij zijn het niet eens met deze stelling. Wij geloven dat samenwerking tussen zorgverleners kan leiden tot een duurzamer zorgsysteem waarin patiënten hoogwaardige zorg krijgen, maar samenwerking is een middel, geen doel. Daarnaast zijn wij van mening dat samenwerking in de zorg zeer complex is. Deze extra complexiteit moet met zorg worden behandeld.

Onze visie op samenwerking in de zorg

Als zodanig is het zorgsysteem al complex met veel belanghebbenden. Daarom moeten we oppassen dat we geen complexiteit toevoegen aan een toch al complex systeem. Als we kijken naar de eerstelijnszorg, zijn er meer dan een dozijn beroepen. Ze hebben allemaal op een bepaald moment in een zorgtraject interactie met de patiënt en met elkaar. In veel landen bestaat de eerstelijnszorg voornamelijk uit eenmanszaken of kleine praktijken. Dus is het een uitdaging om al deze belanghebbenden bij elkaar te brengen. Het opschalen van praktijken en het multidisciplinair maken heeft veel voordelen als het correct wordt gedaan. De eerstelijnszorg is naar onze mening het enige element in de gezondheidszorg waar schaalvoordelen gelden zonder al te veel nadelige bijwerkingen.

Als we kijken naar de tweedelijnszorg, is het beeld anders. De markt bestaat uit grotere, gespecialiseerde organisaties zoals ziekenhuizen, klinieken of revalidatiecentra. Veel van de organisaties die tweedelijnszorg verlenen, zijn complexe organisaties. Samenwerking tussen twee of meer complexe organisaties zorgt voor extra complexiteit. Daarom zijn wij van mening dat een multidisciplinaire aanpak nodig is om de complexiteit te verminderen en tegelijkertijd de samenwerkingseffecten te maximaliseren.

Er zijn situaties waarin verdere samenwerking tussen zorgverleners geen toegevoegde waarde oplevert. Bovendien wordt in sommige gevallen de waarde voor patiënten tenietgedaan omdat de nadelige effecten groter zijn dan de voordelen van de samenwerking.

Hoe wij zorgverleners helpen om samen te werken

Zorgverleners kunnen op vele manieren samenwerken. Deze manieren zijn niet allemaal even effectief. Een vraag over samenwerking in de zorg die vaak te voor de hand ligt om in detail te bespreken, is de uitkomst van de samenwerking. Hoe profiteren alle betrokken stakeholders van de samenwerking? Wij vinden het essentieel om alle stakeholders in een vroeg stadium te betrekken.

De tweede stap in het proces is om te kijken naar de samenwerkingsvorm. Moeten we fuseren? Moeten we een andere entiteit oprichten als joint venture? Of is een akkoord tussen partijen voldoende? Een vraag die vaak over het hoofd wordt gezien: hoe stoppen we de samenwerking? We zijn klaar om de samenwerking uit te voeren zodra al deze vragen en nog veel meer zijn opgelost.

Implementaties van samenwerking worden vaak onderschat. Hoe moeilijk kan het zijn om samen te werken? We werken elke dag samen met veel verschillende mensen. Dus waarom moeten we samenwerkingen implementeren? Dit is de essentie van succesvolle samenwerkingen. We proberen de aannames uit de vergelijkingen te halen waar we kunnen en de aannames op elkaar af te stemmen waar we dat niet kunnen.

Wij vinden het cruciaal om samenwerkingen in de zorg te benaderen met een multidisciplinair team. En deze aanpak stelt ons in staat om zorgverleners in elk aspect van het proces op de best mogelijke manier bij te staan: stakeholdermanagement, procesmanagement, governance, juridisch, enz.

Andere onderwerpen

Misschien wil je meer weten over turnaround management, value-based healthcare, nieuwe businessmodellen in de zorg of governance.