Dit e-mailbericht, inclusief alle eventuele bijlagen, bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Als u niet de genoemde of bedoelde geadresseerde van dit bericht bent, wordt u dringend verzocht dat onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht niet te openen of te kopiëren, maar onmiddellijk te vernietigen, inclusief alle bijlagen. In dat geval is het bovendien strikt verboden deze e-mail en alle eventuele bijlagen te lezen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of op enige andere manier te gebruiken. Er wordt geen enkele waarborg gegeven inzake de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch inzake de tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht.

Berichten en bijlagen worden gescand op alle bekende virussen. Als dit bericht bijlagen bevat die met een wachtwoord beveiligd zijn, dan zijn die NIET op virussen gescand. Scan bijlagen altijd voor u ze opent.

Als u meer wil weten over deze voorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren. De Engelse versie vindt u hier. De Franse versie vint u hier