Een goede dienstverlening is de basis voor een duurzame samenwerking met onze klanten. Onze actiegebieden zijn kwaliteit, veiligheid, mensen en hun omgeving. Coverton bvba zet continue stappen vooruit om beter met al onze stakeholders samen te werken.

Coverton bvba engageert zich om de wet- en regelgeving en de eisen van onze klanten na te leven en de principes van efficiënte bedrijfsvoering toe te passen.

Kwaliteit

Een kwalitatieve dienstverlening is onmisbaar voor een langdurige samenwerking met onze klanten en leveranciers. Coverton bvba verankert dagdagelijks kwaliteit met een kwaliteitsmanagementsysteem. Ze verbetert permanent haar dienstverlening om ook in wisselende omstandigheden steeds een eenduidige, correcte en professionele service te leveren aan klanten en leveranciers die aan hun verwachtingen voldoet.

Coverton bvba wil op een geformaliseerde manier zijn diensten aan bieden. Om dit te realiseren heeft Coverton bvba een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat voldoet aan de vereisten zoals gespecificeerd in ISO 9001:2015.

Het kwaliteitshandboek, beschikbaar op vraag, beschrijft het kwaliteitsbeheersysteem en de manier waarop de objectieven gerealiseerd moeten worden.Iedere medewerker van Coverton bvba heeft de opdracht deze doelen na te streven door het toepassen van de systemen en procedures beschreven in het kwaliteitshandboek.

Mensen

Mensen zijn de sleutel tot ons succes. Het is belangrijk om voor de juiste mensen de ideale omgeving te creëren waarin zij op een professionele manier werken tegen een correcte en marktconforme vergoeding.

Duurzaamheid wordt enkel gerealiseerd door respectvol om te gaan met mensen. Daarom waakt Coverton bvba er over dat naast haar medewerkers ook al haar onderaannemers voldoen aan alle wettelijke bepalingen.

Coverton bvba respecteert mensenrechten en bestrijdt actief discriminatie. ISO 26000 zal als richtlijn en hulpmiddel dienen om dit in de praktijk om te zetten.

Omgeving

De impact van onze dienstverlening op onze directe omgeving is beperkt. Toch heeft Coverton bvba oog voor alle neveneffecten ervan en willen we op korte termijn haar impact op de omgeving structureel en substantieel te verkleinen.

Veiligheid

Veiligheid is het vierde groot actieveld van Coverton bvba. Het is immers ondenkbaar om de voorgaande punten te realiseren zonder oog te hebben voor veiligheid. Daarom engageert Coverton bvba zich om binnen haar organisatie de nodige acties te ondernemen zodat veiligheid van mens (persoonlijk letsel) en omgeving (materiële en milieuschade) gewaarborgd kan worden. Om de concepten van veiligheid te verankeren engageert Coverton bvba zich om de erkenning als VCA petrochemie gecertificeerde organisatie te behalen.

Namens Coverton bvba

Jef Hendrickx

Zaakvoerder

14/01/2017